Referencie

Spoločnosť ŠUPLATA, spol. s r.o. za svoje dlhoročné pôsobenie v oblasti výroby nn rozvádzačov dodala svoje výrobky do mnohých stavieb a budov ( uvádzeme len niekoľko z nich).

Hotel Senec, Slnečné jazerá - sever

Reštaurácia Lieberfinger, Kriváň, Bratislava


Okresný súd Galanta, Mierové námestie 1

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, Bratislava


LIND MOBLER SLOVAKIA, sro, Priemyselná 2002/6, Krupina

Onkoligický ústav sv. Alžbety spol. s r.o., Heydukova 10, Bratislava


OZC MAX, Štefánikova ul., Trenčín

Slovenská akadémia vied, Bratislava


Ministerstvo pôdohospodárstva
Slovenskej republiky,
Dobrovičova 12, Bratislava

OEZ SLOVAKIA spol. s r.o., Rybničná 36c, Bratislava


Slovenská sporiteľna, nám.SNP 18, Bratislava

Univerzitná knižnica v Bratislave, Michalská 1